Hekayə və nağıllar

Ələviyyə Babayeva. Hekayə və nağıllar
Ələviyyə Babayeva. Hekayə və nağıllar
3.45 из 5, отдано 14 голосов
Ələviyyə Babayevanın uşaqlar ???n yazdığı hekayələrində xalqlar dostluğu, uşaqların y?ksək təhsil uğrunda m?barizəsi, səmimi yoldaşlıq m?vzuları əsas yer tutur. Bu əsərlərdə sırf nəsihət?iliyə, quru didaktizmə rast gəlinmir. Əxlaqi nəticə təsvir olunan hadisələrlə ?zv? surətdə bağlı olur. Təsvir boyu yazı?ı ibrətli nəticələr ???n zəmin hazırlayır. Bu əsərlərdə yazı?ı əməyə məhəbbət, b?y?klərə h?rmət, hər şeyi tez ?yrənmək həvəsi, oyuncaqlarla rəftarı ?n plana ?əkir, dostluğa sədaqət, heyvanlara və təbiətə qayğı kimi m?sbət keyfiyyətlər aşılayır. Bu hekayələrdə qoyulan məsələlərin bədii həlli g?stərir ki, yazı?ı uşaq psixologiyasına dərindən bələddir. Onun “Sehrli pillələr”, “Təzə il”, “S?sən s?nb?l”, “Sən Laləyə oxşama”, və s nağılları ?z yığcamlığı, dərin ictimai mənası, tərbiyəvi əhəmiyyəti ilə diqqəti cəlb edir.
  • Категория: книги для детей
  • Правообладатель: Аудиокитаб ООО
  • Возрастное ограничение: 0+
  • Легальная стоимость: 201.91 руб.

Слушать аудиокнигу «Hekayə və nağıllar» онлайн:

Оставить комментарий:

Вам также может понравиться:

Оставайтесь на связи

Будьте в курсе новостей о выходящих книгах, подпишитесь на нашу еженедельную рассылку:
книги, что говорят с тобой

Обратная связь

© 2011-2023. Your Lib. All Rights Reserved.