Professor Douelin başı

Александр Беляев. Professor Douelin başı
Александр Беляев. Professor Douelin başı
3.9 из 5, отдано 15 голосов
Aleksandr Belyaevin ən ?ox tanınmış əsərlərindən olan «Professor Douelin başı» illərdir ki, gələcəyin elm d?nyasına elmi əxlaq dərsi ke?ir. İllər ke?sə də aktuallığını itirmir. Baş ayrılıqda bədənsiz ?z m?vcudluğunu təmin edə bilərmi? Professor Douel ???n bu sadəcə elmi məqsəd daşıyır, amma professor Kern ???n isə ş?hrətpərəstlik xəstəliyi ?z s?z?n? deyir. Yazı?ı m?mk?ns?z? m?mk?n edib onun nəticələrini dəyərləndirməyə ?ağırır. Birnəfəsə oxunan «Professor Douelin başı» bəzi məqamlarda qorxulu, bəzi məqamlarda mehriban və səmimi, bəzi məqamlarda isə g?lməli x?susiyyətləri ilə d?nya ədəbiyyatında ?z yerini tutmuş əsər hesab olunur. Ən əsası isə bu o əsərlərdən biridir ki, oxumağa başladıqdan sonra yalnız son səhifələrdə real həyata qayıda bilirsən və əsərin yaratdığı xoş təəss?ratlar uzun m?ddət ?z təsirini g?stərir. M?xtəlif insanların baş və bədənlərinin yer dəyişməsi, oxucuya yeni və inanılmaz d?ş?ncə ?f?qləri bəxş edir. Yazı?ı bunu yaxşı təsvir edir və oxucunu d?ş?nd?rməyə ?alışır. Elm adamlarının hansı məqsədlər ???n ?alışdıqlarının, hansı sosial təbəqələrin «baş» formasındakı həyatlarının necə olacağı (bir n?v d?ş?ncə tərzlərinin), xəstəlik və ?ətinliklərlə m?barizə yolları, ?l?mə qalib gəlmək kimi n?anslar ?ox b?y?k maraq kəsb edir. Həyəcanverici s?jet, elmi nəaliyyətlər və onların elmi və əxlaqi nəticələri, satqınlıq, səmimilik, vicdan kimi elementlər romanı izah etməyə kifayət edir.
  • Категория: книги для детей
  • Правообладатель: Аудиокитаб ООО
  • Возрастное ограничение: 0+
  • Легальная стоимость: 400.18 руб.

Слушать аудиокнигу «Professor Douelin başı» онлайн:

Оставить комментарий:

Вам также может понравиться:

Оставайтесь на связи

Будьте в курсе новостей о выходящих книгах, подпишитесь на нашу еженедельную рассылку:
книги, что говорят с тобой

Обратная связь

© 2011-2023. Your Lib. All Rights Reserved.