Ellada qəhrəmanları

Ганс Христиан Андерсен. Ellada qəhrəmanları
Ганс Христиан Андерсен. Ellada qəhrəmanları
3.55 из 5, отдано 10 голосов
Kitaba d?nya xalqlarına zəngin bir irs qoyub getmiş ellinlərin – qədim yunanların mifologiya qəhrəmanlarından Yazon və Herakl haqqında əsatirlər daxil edilmişdir. Birinci əsatirdə qızıl yun dalınca Kolxidaya yollanan arqonavtlar və onların baş?ısı Yazondan danışılır… İkinci əsatirdə isə yunan miflərinin ən g?cl? qəhrəmanlarından olan Heraklın on iki qo?aqlığından bəhs edilir.Hər iki əsatirdə Elladanın qəhrəmanları obrazı ilə qədim d?nyanın idealları əks olunmuşdur.
  • Категория: книги для детей
  • Правообладатель: Аудиокитаб ООО
  • Возрастное ограничение: 0+
  • Легальная стоимость: 79.98 руб.

Слушать аудиокнигу «Ellada qəhrəmanları» онлайн:

Оставить комментарий:

Вам также может понравиться:

Оставайтесь на связи

Будьте в курсе новостей о выходящих книгах, подпишитесь на нашу еженедельную рассылку:
книги, что говорят с тобой

Обратная связь

© 2011-2023. Your Lib. All Rights Reserved.