Uşaqlara hədiyyə A.Səhhət və A.Şaiqin şeirləri

Abdulla Şaiq. Uşaqlara hədiyyə A.Səhhət və A.Şaiqin şeirləri
Abdulla Şaiq. Uşaqlara hədiyyə A.Səhhət və A.Şaiqin şeirləri
3.6 из 5, отдано 9 голосов
Bu kitabda Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının ilk kamil n?mayəndələrindən olan Abdulla Şaiq və Abbas Səhhətin uşaqlara həsr olunmuş şeirləri toplanmaşdır. Abdulla Şaiqin şeirlərinin başlıca m?vzusu heyvanlar aləmi idi. Burada birinci n?vbədə ev quşları və ev heyvanları (“Xoruz”, “Ke?i”, “Uşaq və dovşan”, “Yetim c?cə”, “Təpəl kəlim”, “Dovşan”, “Bir quş, “Quzu” və b.) şairin qələmində yeni-yeni obrazlara uşaqların əyləncəsinə ?evrilirdi. Şairin heyvanlar aləminə tez-tez m?raciət etməsi təbii idi. Belə ki, balacalar adətən heyvanların məişətinə daha ?ox maraq g?stərir, onlarla əylənməyi, təmasda olmağı, onları ?z oyunlarına cəlb etməyi sevirlər. Kənd məişətinə yaxşı bələd olan Abdulla Şaiq ev heyvanlarının hər birini ?z təbiətinə, fərdi davranış və əlamətlərinə g?rə təsvir etmişdir. A.Səhhətin də yaradıcılığında uşaq əsərləri ?z təbiiliyi və səmimiliyi ilə əks olunmuşdur. Lirik şeirləri, mənzum hekayələri, nəğmələri, təmsilləri, pyesləri, Rus və Qərb ədəbiyyatından elədiyi tərc?mələr A.Səhhətin uşaq ədəbiyyatına dərin bələd olmasını g?stərirdi. “Ata və oğul”, “Ana və bala”, “Ana və uşaq”, “İki uşaq”, “Məktəb şagirdi”, “Tənbəl” şeirlərində A.Səhhət ən əvvəl uşaqları məktəbə, təhsilə, elm və maarifə ?ağırırdı. Bunu uşaqların təbii həvəsinin nəticəsi kimi ifadə edir.
  • Категория: книги для детей
  • Правообладатель: Аудиокитаб ООО
  • Возрастное ограничение: 0+
  • Легальная стоимость: 40.34 руб.

Слушать аудиокнигу «Uşaqlara hədiyyə A.Səhhət və A.Şaiqin şeirləri» онлайн:

Оставить комментарий:

Вам также может понравиться:

Оставайтесь на связи

Будьте в курсе новостей о выходящих книгах, подпишитесь на нашу еженедельную рассылку:
книги, что говорят с тобой

Обратная связь

© 2011-2023. Your Lib. All Rights Reserved.