Mumu

Иван Тургенев. Mumu
Иван Тургенев. Mumu
4.2 из 5, отдано 24 голосов
Bu әsәrdә Gerasim adlı Rus kәndlinin taleyindәn s?z a?ılır.

Gerasim lal vә kar olsada ?ox g?cl? adam olur. Rusiyanın kәndindә yaşayır. Bir g?n kәndә Bir imkanlı qadın gәlir. Qadın kәnddәn gedәndә Mindiyi arabanın tәkәri Pal?ığa batır. Qadın k?mәk istәyir ancaq he?kim k?mәk edә bilmir. Bu zaman Gerasimi K?mәyә ?ağırırlar Gerasim gәlib Arabanı pal?ıqdan ?ıxardır. Qadın Gerasimi ?ağırır yanına ancaq Gerasim eşitmir. Sonra Gerasimә deyirlәr qadın sәni ?ağırır Gerasim gәlir qadının yanına Qadın Gerasimә Tәşәkk?r edib Pul verir. Sonra Gerasimi ?z? ilә aparır Moskvaya. Moskvada Gerasim S?p?rgә?i işlәyir. Bu Zaman O Tatyana adlı Qadını sevir. Ancaq Deyә Bilmirki «„Mәn Sәni sevirәm“» Hәm danışa Bilmәdiyindәn hәmdә Qadından qorxduğu ???n. Qadınsa D?ş?ncәsiz olduğuna g?rә Tatyananı i?ki i?әn Bir şәxsә verirki Bәlkә Tatyanayla evlәnsә i?kini atar. Kişi Tatyanayla evlәnsә dә i?kini tәrgitmir birazda ?ox i?ir. Gerasimsә tәk qalır. Bir g?n Gerasim dәniz kәnarına gedir g?r?r dәnizin qırağında balaca it var. iti g?t?r?b gәtirir. itә yemәk verir, ?imizdirir, itin adını MUMU qoyur.

Bir g?n qadın Bu iti g?r?b deyir: o iti gәtirin yanıma. iti gәtirirlәr. qadının әvvәl itdәn xoşu gәlir. Sonra it qadını g?rәn kimi h?rmәyә başlayır. Sonra qadın deyir: rәdd edin bu iti burdan. iti aparıb başqa bir şәxsә satırlar. Sonra Gerasim gәlib g?r?r ki it yoxdur. Gerasim Hamıya deyir: MUMU Adamlar Gerasimi başa d?şm?rlәr. Gerasim b?t?n gecәni yatmır. Sonra birdә g?r?r MUMU Burdadır. Gerasim ?ox Sevinir. Sonra Gerasim g?r?r ki Bunlar iti ?ld?rmәk istәyir. Ona g?rә iti dә g?t?r?b gedir dәniz kәnarına. iti dәniz kәnarına qoyub gedir ?z doğma kәndinә. Nağılın sonu bax belә bitir.
  • Категория: книги для детей
  • Правообладатель: Аудиокитаб ООО
  • Возрастное ограничение: 0+
  • Легальная стоимость: 40.34 руб.

Слушать аудиокнигу «Mumu » онлайн:

Оставить комментарий:

Вам также может понравиться:

Оставайтесь на связи

Будьте в курсе новостей о выходящих книгах, подпишитесь на нашу еженедельную рассылку:
книги, что говорят с тобой

Обратная связь

© 2011-2023. Your Lib. All Rights Reserved.