Oliver Tvistin macəraları

Чарльз Диккенс. Oliver Tvistin macəraları
Чарльз Диккенс. Oliver Tvistin macəraları
4.6 из 5, отдано 5 голосов
Oliver Tvistin macəraları – ?arlz Dikkensin ikinci romanı. Oxuculara təqdim olunan «„Oliver Tvist“» romanı məşhur ingilis yazı?ısı ?arlz Dikkens yaradıcılığından Azərbaycan dilinə tərc?mə edilən ilk əsərdir. Bu roman Dikkensin yaradıcılığında x?susi yer tutur və ?z dərin ictimai məzmunu, həyat həqiqətini d?zg?n g?stərməsi və bədii v?səti etibarı ilə b?t?n d?nya ədəbiyyatında geniş ş?hrət qazanmışdır. ?z zəmanəsinin ictimai mənzərəsini geniş əks etdirən, kapitalist-burjua şəraitində yoxsulların ağır vəziyyətini, x?susən səfillərin və ki?ik yaşlı uşaqların ehtiyac ?z?ndən ?əkdiyi m?sibətləri inandırıcı bir qələmlə təsvir edən bu roman XIX əsrin ingilis ədəbiyyatında tənqidi realizmin ən g?zəl n?munələrindən biri sayılır və yarandığı vaxtdan indiyə qədər ?z bədii təsir g?c?n?, idrak əhəmiyyətini itirməyən sənət əsəri kimi diqqəti cəlb edir, d?nya xalqlarının dilinə tərc?mə olunur. Oliver d?nyaya gələndə anası onun ?z?n? cəmi bircə dəfə g?rm?ş və d?nyadan k??m?şd?. Onun 9 yaşı olana qədər he? kim onun valideynlərinin kim olduğunu bilməmişdi. Hələ uşaqlıq illərində o bircə dəfə nə xoş bir s?z, nə xoş bir baxış g?rməmiş, həmişə aclıq və sıxıntı ilə yaşamışdır. Bir dəfə o, yurdsuzlar evindən bir tabut d?zəldənin yanına şagird vəzifəsinə g?ndərilir. Burda o ondan b?y?k və g?cl? olan Noe Kleypol ilə tanış olur. Noe həmişə onu təhqir edib ələ salsa da, Oliver he? vaxt ona fikir vermir. Lakin bir g?n Noe Oliverin anası haqqında nalayiq s?zlər deyir, Oliver bundan bərk qəzəblənib ona zərbə endirir. Noe ona şər atıb, hamıya deyir ki, guya onu ?ld?rəcəkdi. Onlar Oliveri bərk cəzalandırıb d?y?rlər. Oliver isə buna d?zməyib oradan qa?ır. Londona gedən yol işarəsini g?r?b ora qa?maq niyyətinə d?ş?r. K??ələrdə yatır, g?nlərlə ac qalır. Nəhayət yeddinci g?n ?z yaşıdı olan Cek Daukins adlı oğru ilə tanış olur. Cek onu yedizdirib, doydurur və s?z verir ki, ona Londona getməyə k?mək edəcək və Oliveri ogruların baş?ısı olan yəhudi Fecin ilə tanış edir. Fecin ona s?z verir ki, ona iş verəcək. Bir g?n o Cek Daukins və Beytslə birlikdə işə gedirlər. Oliver onları kənardan m?şahidə edib g?r?r ki, onlar qoca bir kişinin cibindən (mister Braunlou) oğurluq edirlər. Kişi bunu hiss edir. Bundan həyəcanlanan Oliver qa?mağa başlayır. Hamı elə bilir ki, oğurluğu o etmişdir. Onu tutub d?y?rlər və həbsxanaya aparırlar. Mister Braunlounun isə balacaya yazığı gəlir və onu azad etdirib ?z evində saxlayır. Oliver xeyli m?ddət xəstə yatır. Ona orda missis Beduin qulluq edir və həmişə orda divardan asılan bir portretdəki qadınla onların bir bir-birinə nə qədər oxşamasına məəttəl qalır. Fecin isə qorxur ki, Oliver onları ələ versin. Ona g?rə də onu oğurlayıb ?z yanında saxlayır. Bu zaman onlar yeni bir oğurluq planı hazırlayırlar. T?rmədən yeni ?ıxmış Billi Sayksa isə Oliver kimi oğlan uşağı lazım olur. Belə ki, onlar bir yerdə həmin evə gedirlər. Oliveri pəncərədən i?əri salırlar ki,qapını a?ıb onları i?əri buraxsın. Lakin Oliver qəti qərara alır ki,i?əridə qışqırıb hamını oyatsın. Elə bu zaman evin g?zət?iləri g?llə atmağa başlayırlar. Oliver isə bu zaman yaralanır.Sayks onu g?t?r?b qa?ır. Lakin sonra isə tab gətirə bilməyib,onu qanovda yerə atır. Oliver oyandıqda ?ox halsız olur. Həmin evə geri qayıdıb k?mək istəyir. Orda onu missis Meyli və Roz xoş qaşılayırlar və onu polisə verməkdən imtina edirlər. Bu vaxt Oliverin b?y?d?y? yurdsuzlar evində onun anasına qulluq etmiş və ?ləndə yanında olmuş qoca qadın can verir. O nəzarət?i missis Kornini yanına ?agırtdırıb deyir ki, o Oliverin anasının verdiyi əmanəti oğurlamışdır. (Bəlkə də bu əmanəti kimsə bilsəydi o vaxt həmin uşağa qarşı yaxşı rəftar edilərdi.). Qoca Salli s?z?n? axıra qədər deyə bilməyib ?l?r. Ovucundakı qəbzi isə ona verir. Oliverin taleyindən xəbərsiz və narahat olan Fecin Sayksın rəfiqəsi olan Nensinin yanında qışqırıb, Oliverin b?y?k pullara dəydiyini s?yləyir. Nensi ?z?n? sərxoş g?stərib Fecinin arxasınca d?ş?b, naməlum bir şəxslə gizlin s?hbətinə qulaq asır. Məlum olur ki,Fecin bu naməlumun tapşırığı ilə Oliveri oğruya ?evirmək niyyətində olur və s?z verir ki, buna nail olacaq.
  • Категория: книги для детей
  • Правообладатель: Аудиокитаб ООО
  • Возрастное ограничение: 0+
  • Легальная стоимость: 400.18 руб.

Слушать аудиокнигу «Oliver Tvistin macəraları » онлайн:

Оставить комментарий:

Вам также может понравиться:

Оставайтесь на связи

Будьте в курсе новостей о выходящих книгах, подпишитесь на нашу еженедельную рассылку:
книги, что говорят с тобой

Обратная связь

© 2011-2023. Your Lib. All Rights Reserved.